Velkomne til oss

Alle har noko å gi og alle treng ei hand. Vi brenn for at menneske skal møtest og gjere kvarandre rike. Å gjere noko for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet. Ver aktiv i ditt nærmiljø, gjer ein dugnadsinnsats eller bli med på aktivitetar. Kom innom - vi kan vise veg!

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og alle kan bidra med noko. Sei frå her dersom du vil være frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Kva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 19.09 13:45 Fleirkulturell damegruppe/Strikkegruppa Eid Frivilligsentral
Ons 19.09 13:30 Middagskøyring
Tor 20.09 13:30 Middagskøyring
Tor 20.09 11:30 Torsdagskafè på Elvebøen Elvebøen Nordfjordeid
Fre 21.09 13:30 Middagskøyring

Aktivitetar

Her finner du litt informasjon om det vi driver med på sentralen. Klikk for mer info.

Kvar torsdag i skuleåret har 9. klasse på Eid Ungdomsskule kafe på fellesarealet på Elvebøen omsorgsbustader. Kafestart kl. 11.30. Alle som bur på Elvebøen, og tilreisande gjester er velkomne til å melde seg på og vere med.

Les mer

No kan du få kjøpe dei populære tennbrikkettane frå Vernepleietenesta sin produksjon på LA-senteret her på Kringla Eid Frivilligsentral. Kr. 25,- pr. pakke. Vi tek også imot lysstumpar som vert nytta i produksjonen. Kom innom i opningstida for ein hyggjeleg handel eller for å levere innsamla lysstumpar.

Les mer

9 mil kvar dag 365 dagar i året, bringer denne gjengen varm middag ut til abonnentar.

Les mer

Saman med Eid kommune, FAU ved Eid Ungdomssklue, Politiet, Nattkafeen på kyrkjetunet og Eid Røde Kors omsorg, organiserer Eid Frivilligsentral Nattevandring i Nordfjordeid sentrum. Stopp Volden er eit landsdekkande program i stadig endring og utvikling. Eigar av konseptet er Norges Røde Kors.

Les mer

Sittedans er bevegelse til musikk som alle kan vere med på. Kvar måndag arrangerer vi sittedans på Hogatunet bu- og behandlingssentrer og i Fossevegen bufellesskap. Dette er kjempesosialt, veldig enkelt å vere med på. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med.

Les mer

Strikkegruppa/fleirkulturell damegruppe er eit lavterskeltilbod for framandspråklege kvinner, kor dei møtast, snakkar norsk, lærer handarbeid og byggjer eit sosialt nettverk. Kvar onsdag få Eid Frivilligsentral kl. 13.45 - 15.15. Bli med du også!

Les mer

I 2015 var ein av våre Erasmus+ EVS voluntørar, Maren Staniek frå Tyskland, med på eit filmprosjekt om korleis det er å vere voluntør i Noreg. No er filmen ferdig. Her er det mykje spennande å lære og mange fine filmsnuttar frå m.a. Eid.

Les mer

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om hva vi kan gjere for deg og hva du kan gjere for andre.

2018 © Eid frivilligsentral