Tilskot til frivillig arbeid

Økonomi - pengar til å drive frivillig arbeid anten det er ein frivillig organisasjon, ein aktivitet, eit kulturbygg, tilrettelegging for friluftsaktivitet, møteplassar +++ Vi har funne ein del søkemotorar, nettsider og andre hjelpemiddel på nett som frivillige i Eid kan nytte:


Namn på hjelpemiddel
Omtale
Lenke
Tilskuddsportalen
Eid kommune abbonerer på "Tilskuddsportalen". Her finn du tilskotsordningar i alle mulige variantar og til alle mulige ting. Brukar du "Tilskuddsportalen" aktivt kan du enkelt finansiere aktiviteten til ditt lag. Tilskuddsportalen
http://tilskuddsportalen.no
Alle støtteordninger for idrettslag i 2019
Idrettsforbundet har laga ei oversikt over alle tilskotsordningar idretten kan søkje tilskot frå. 

Dette er ei god oversikt som mange som driv frivillig arbeid innan idretten kan ha stor nytte av! 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/alle-stotteordninger-for-idrettslag-2019/?fbclid=IwAR28ZNyztIxH9xZex52868oA8JFuEwlLYVOPhkoFYMUtzZOi-uB1wWLY5A8
Retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid i Eid kommune
Eid kommune har laga eigne retningslinjer for tilskot til frivillig kulturarbeid  og tildeling av kulturprisar i Eid kommune
https://eid.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=712&FilId=2689
Huset i bygda
Tips og oversiktar over tilskotsordningar for dei som driv organisasjonseigde kulturbygg.  
http://www.husetibygda.no/kvar-startar-vi/
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane
Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har skrive litt om gode tips når du skal skrive ein god søknad.
https://www.sparebankstiftinga.no/sok-om-midlar/soknadstips/
2020 © Eid frivilligsentral