FredagsForfattar med Dagfred Berstad

Fredag 1. februar starta vi opp det fjerde året med FredagsForfattar. Og det var Dagfred Berstad frå Ervik på Stadlandet som var dagens forfattar. Han tok oss med på ei spennande reise attende til vikingtida og historia om Ragnvald Raud. Han var også innom kyrkjesoga i Selje, krigshistorie og mykje meir.

Det vart ein god prat rundt bordet om tema og historie som bind nye Stad kommune saman. Både vikinghistoria og kyrkjehistoria gjer det. Visste du t.d. at Nordfjordfæringen var båttypen som lokalbefolkninga i Ervik nytta då dei berga mange av passasjerane frå forliset til hurtigruta St. Svitun under 2. verskrigen? Det vart ein spennande ettermiddag for dei frammøtte på Kringla Eid Frivilligsentral på fredag.

Eid Folkeakademi arrangerer FredagsForfattar saman med Eid Frivilligsentral. Det er utrulig kor mange i Nordfjordregionen som vågar å skrive og publisere det dei skriv. Vi har klart å fylle 3 sesongar med forfattarar, og er no godt i gang med den fjerde. Vi er heilt imponert. Det er like spennande kvar gong vi får forfattarbesøk.

Tusen takk til alle som tipsar oss om forfattar. Veit du om nokon, så tips oss på post@eid.frivilligsentral.no . Takk også til Aud som stilte med kjempegod kake til arrangementet.  Neste forfattar ut fredag 1. mars er Magnus Helge Torvanger, som i 2018 ga ut boka "Der havbåra bryt. Fiskerisoge frå Bremanger". Vel møtt!

Flere nyheter

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri og stiftelsestilsynet oppmodar no lag og organisasjonar om å søkje momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. Dei sender no denne meldinga ut til lag og organisajonar:

CruiseDay 2019 – Invitasjon til lag og organisasjonar i Eid

CruiseDay inviterer lag og organisasjonar i Eid til å vere med og skape liv og aktivitet når det er CruiseDay på Nordfjordeid - éin eller fleire gonger i løpet av sommaren 2019. Dette kan både vere ein fin måte å tene pengar på og få vist fram aktiviteten dykkar. Ta kontakt med Eid Frivilligsentral dersom dette høyres spennande ut for ditt lag/organisasjon: Tlf: 41460042, E-post: post@eid.frivilligsentral.no. Klikk deg vidare for meir informasjon.

Bli med på trivelige Elvebøenkafeen

Kvar torsdag i skuleåret sidan 2002, har 9. klassingar ved Eid Ungdomsskule laga til trivelig kafè på Fellesarealet på Elvebøen. Denne vinteren/våren vert det no kafè kvar torsdag (unnateke vinterferien 21. februar) fram til påske. Alle som ønskjer det kan melde seg på og bli med. Velkomne til ein triveleg møteplass på tvers av generasjonane!

Veke 6 - mykje kjekt å glede seg til denne veka!

Det er måndag, og veke nr. 6 i 2019 er godt i gang. Det er mange kjekke aktivitetstilbod du kan vere med på her på Eid Frivilligsentral også denne veka.

Frivilligpolitisk plattform er vedteken

Torsdag 15. mars vedtok Kommunestyret i Eid Frivilligpolitisk plattform for Eid kommune 2018-2021. Dette er blitt eit kortfatta og lettlest dokument med viktige prinsipp, verdiar, forankringar og tiltak for Eid kommune som tilretteleggar for frivillig arbeid. Det er også blitt eit godt dokument for framtidig samarbeid og samskaping mellom Eid kommune og frivillige.

2019 © Eid frivilligsentral