Partnerskap med Eid kommune

Nedanfor finn du partnerskapsavtalen mellom Eid kommune og Stiftinga Frivilligsentralen i Eid, og Eid kommune si saksutgreiing ved godkjenning av denne avtalen. Avtalen vart godkjend i Eid kommunestyre 28.04.16 og av Styret i Stiftinga Frivilligsentralen i Eid 05.02.16.

Nedanfor finn du partnerskapsavtalen mellom Eid kommune og Stiftinga Frivilligsentralen i Eid, og Eid kommune si saksutgreiing ved godkjenning av denne avtalen. Avtalen vart godkjend i Eid kommunestyre 28.04.16 og av Styret i Stiftinga Frivilligsentralen i Eid 05.02.16.

2020 © Eid frivilligsentral