TelefonVenn

Aktiviteten TelefonVenn er for alle som treng ein å snakke med eller vil gi ein annan ein god samtale på telefon. Tilltaket har som mål å motverke einsemd og skape tryggleik i nærmiljøet.

Aldersgruppe: For alle

Korleis vere ein TelefonVenn?
Du brukar din eigen telefon og ringer 1-3 personer som ønskjer ein telefonsamtale 1-2 gonger i veka.

Samtalen kan vare 5-20 minutt og går føre seg på ei tid begge er samde om. Samtalen skal primært vere om dagligdagse ting og ha fokus på det gode, det positive og det friske. Du som TelefonVenn er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelpar utover å vere god å snakke med. Du har fokus på å lytte, stadfeste og henvise til andre instansar ved behov for meir enn ei god samtale.

TelefonVenn.no – der du bor er ei livssynsopen og inkluderande teneste der ein har respekt for den andre si tru og livssyn.  Ta kontakt med Eid Frivilligsentral for å få meir informasjon tlf. 41460042. Du kan også lese meir om TelefonVenn her: https://www.telefonvenn.no/ressurser

Korleis få ein TelefonVenn?
Då tek du kontakt med Eid Frivilligsentral på telefon 41460042, eller på epost: post@eid.frivilligsentral.no 

Flere aktiviteter

BUA Eid

BUA Eid er open nokre dagar kvar veke. Opningstidene vert annonsert kvar veke på BUA Eid sine facebooksider (sjå lenke nedanfor). Pga Koronasituasjonen får ein ikkje komme inn på BUA Eid. Vi ynskjer at du har gjort klar ei liste over kva du ynskjer å låne på førehand, og så hentar vi utstyret for deg. Gå gjerne inn på bua.io og sjå kva utstyr vi har tilgjengelig! 😀

Handlehjelp

Treng du hjelp til handling og levering av matvarer? Sit du i karantene eller er i risikogruppe? Manglar du ein pårørande eller nokon i nærleiken som kan hjelpe deg? Då kan du nytte deg av dette tilbodet. - Merk at nokre butikkar har eigne tenester, medan andre samarbeider med frivilligsentralane i Eid og Selje.

Hjelp ein sambygding/Praktisk hjelp

Sit du i karantene eller er du i risikogruppa. Treng du hjelp til mindre praktiske gjeremål utanfor heimen. Då kan du kontakte Frivilligsentralen på nett eller på tlf. 41460042, så skal vi prøve å hjelpe. Eid Frivilligsentral treng også fleire frivillige til å hjelpe til med slike småoppdrag. Bur du i indre deler av Stad kommune (frå Bryggja og austover) så ta kontakt.

Kringom sin Serviceskyss i Stad kommune

Serviceskyssen er eit dør- til- dør transporttilbod som kan nyttast av ALLE. Serviceskyssen kostar 30 kr kvar veg. Alle som reiser med serviceskyssen må tinge plass kvelden før. Rutenene startar kl 10.00 med retur kl 13.00. Ruter kvar tysdag og laurdag. Tinging av skyss og ruteinformasjon : EID TAXISENTRAL tlf 57860809. Serviceskyssen er eit samarbeid mellom Vestland Fylkeskommune - Kringom, Stad kommune og Eid Taxisentral.

Middagskøyring

9 mil kvar dag 365 dagar i året, bringer denne gjengen varm middag ut til abonnentar.

2021 © Eid frivilligsentral