Sykkelven i Eid

Sammen på sykkel er ein ideell organisasjon med mål om å bidra til auka folkehelse i Noreg. Vår visjon er at det blir ein lovfesta pasient- og brukerrettighet å kunne kome ut i frisk luft kvar dag.

Aldersgruppe: For alle

Ved hjelp av elektriske rickshaws (el-syklar), kan frivillige, familie, vener og tilsette bidra som syklistar, og gje menneske med nedsett funksjonsevne og mobilitet moglegheit til å kome ut på sykkeltur. Passasjerane får auka livskvalitet gjennom felles oppleving av å suse avgarde og vere tett på livet.

Ønskjer du å bli sykkelven i Eid kommune? Ta kontakt med Eid frivilligsentral. Du vil få enkel opplæring.

2019 © Eid frivilligsentral