Spreking Eid

Kvart år arrangerast SPREKING EID, i samband med verdsdagen for Psykisk helse. Dette er eit arrangement med ei orienteringsløype for ALLE, som føregår i Eid sentrum. Postane er ein quiz om venskap og fokuset er å delta og gjere noko saman. Årets spreking vert kåra, og det vert enkelservering/kafe.

Aldersgruppe: For alle

2019 © Eid frivilligsentral