Sittedans på Hogatunet og på Fossevegen bufellesskap (tidl. Eid Eldretun)

Sittedans er bevegelse til musikk som alle kan vere med på. Kvar måndag arrangerer vi sittedans på Hogatunet bu- og behandlingssentrer og i Fossevegen bufellesskap. Dette er kjempesosialt, veldig enkelt å vere med på. Alle er hjarteleg velkomne til å vere med.

Alle som stiller som instruktørar eller hjelparar, eller berre vil vere med vil få god opplæring. Er du interessert, ta kontakt med Eid Frivilligsentral på tlf. 41460042. 

sittedansinstruktører

2019 © Eid frivilligsentral