Middagskøyring

9 mil kvar dag 365 dagar i året, bringer denne gjengen varm middag ut til abonnentar.

Det blir nokre timar! seier ein av middagskøyrarane som har køyrt sine vakter i snart  15 år. 15-16 personar er med å gjere denne jobben som tilsvarar ca.1,5 årsverk til saman.


Køyrarane møtest på Eid Frivilligsentral 4- 5 gonger i året der grunnlaget for dei neste 14 køyrevekene vert lagt. Vi evaluerer ordninga heile tida, og før vi set opp ny liste samlar vi middagskøyrarane til sosialt treff og gjennomgang av aktuelle utfordringar knytt til aktiviteten. 

Godt vennskap og samhald gir trivsel med å vere frivillig. Gleda og takksemd frå dei som møter deg og tek i mot den varme maten, varmar og.
Eg har tid til overs og likar 
å ta del i noko samfunnsnyttig seier, Terje Heggen ein av dei trufaste middagskøyrarane. 

Vi kan gjerne bli fleire middagskøyrarar:2020 © Eid frivilligsentral