Tilskotsordning for frivillige organisasjonar som jobbar for og med barn og ungdom i Stad kommune.

Retail Eiendom AS med Rema 1000 og Wenaas Kapital AS er ein av aktørene innen næringsutvikling på Eid. Selskapet jobbar aktivt med utvikling av Eid Næringspark. Jan Petter Larsen og Magne Jan Vik i Retail Eiendom AS ønsker å gi kr. 100.000,- til lokale frivillige organisasjonar som jobbar for og med barn og ungdom. Representerer du ein organisasjon eller eit lag som trenger støtte? Har du eit prosjekt eller ein god idè som kan bidra til fellesskapet der du bor eller skaper aktivitet for barn og ungdom? Vi vil oppfordrer deg til å søke støtte hos oss.


Følgjande søkjarar prioriterast:
•        Prosjekt og organisasjonar som drivast av frivillige og arbeider for og med barn og ungdom mellom 0-18år i Stad kommune.
•        Tiltak med positiv miljøeffekt
•        Tiltak med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet og fellesskapet der du bor.
•        
Det vert ikkje gjeve støtte til:
•        Tiltak med negativ effekt for miljøet.
•        Typiske offentlege oppgåver og politiske parti.
•        Søknader om driftsstøtte.
 
Vi ber om at du gir så fullstendige opplysningar om tiltaket i søknaden som mogleg. Tildelte beløp blir offentlege.

Alle søknadar skal sendast inn til Stad Idrettsråd ved stein@harpefossen.no innan 1. juni 2020

2020 © Eid frivilligsentral