Frivilligpolitisk plattform er vedteken

Torsdag 15. mars vedtok Kommunestyret i Eid Frivilligpolitisk plattform for Eid kommune 2018-2021. Dette er blitt eit kortfatta og lettlest dokument med viktige prinsipp, verdiar, forankringar og tiltak for Eid kommune som tilretteleggar for frivillig arbeid. Det er også blitt eit godt dokument for framtidig samarbeid og samskaping mellom Eid kommune og frivillige.

 
Torsdag 15. mars vedtok Kommunestyret i Eid Frivilligpolitisk plattform for Eid kommune 2018-2021. Dette er blitt eit kortfatta og lettlest dokument med viktige prinsipp, verdiar, forankringar og tiltak for Eid kommune som tilretteleggar for frivillig arbeid. Det er også blitt eit godt dokument for framtidig samarbeid og samskaping mellom Eid kommune og frivillige. 

Ei frivilligpolitisk plattform forpliktar kommunen og gagnar dei frivillige. Når dokumentet gagnar dei frivillige så gagnar det også Eid kommune. Plattforma er også  i våre auge eit lite kinderegg.

1. Det handlar om korleis kommunetilsette, politikarar og alle andre skal forstå frivillig arbeid.
Då er det eit grunnprinsipp som gjeld: FRIVILLIG ARBEID LEVER AV LYST OG DØYR AV TVANG. 
Vi kan ikkje tvinge frivillige inn i ein aktivitet, dei må velje den sjølv. Lar vi dette vere eit rådande prisipp, vil vi fort oppdage at frivillige sjølve legg lista høgt for kvaliteten på si deltaking/sitt bidrag. Lag/organisasjonar/frivillige er heile tida på tilbodssida. 

2. Det handlar om kva kommunen kan gjere for at dei frivillige skal gjere det dei er best på: STYRE SEG SJØLV!
I prosessen fram mot ei ferdig plattform har dei frivillige påpeika 3 hovudutfordringar: ØKONOMI, REKRUTTERING AV MEDLEMMER, PERSONAR SOM VIL TA PÅ SEG TILLITSVERV. Her finnest det verkemiddel som kan setje organisasjonane betre istand til å møte desse utfordringane. Kommunale tilskotsordningar, Tilskotsportalen, Innbyggjartreffet og rekrutteringsportalen frivillig.no er dømer på slike verkemiddel.

3. Sist men ikkje minst handlar det om korleis kommune og frivillige skal møtest på likefot, noko som kan gi grobotn for auka samarbeid, auka samskaping og auka deltaking i demokratiske prosessar (t.d. planprosessar). 

 Eid Frivilligsentral er uendeleg takksame for at vi no har fått gåva vi ønskte oss i 20 års presang i 2016. Takk til Eid kommune for at de tok steget. Takk til alle frivillige, kommunetilsette og politikarar som har bidrege med innspel i 3 innspelsmøter. Og til sist takk til Frivillighet Norge v/Ida Marie Holmin som igangsetjar av denne prosessen. Det var eit veldig verdifullt bidrag.

No startar arbeide med å ta plattforma aktivt i bruk. Nedanfor finn de lenker til både plattforma og kommunestyresaka med vedtak.

Flere nyheter

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om momskompensasjon

Lotteri og stiftelsestilsynet oppmodar no lag og organisasjonar om å søkje momskompensasjon. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. Dei sender no denne meldinga ut til lag og organisajonar:

CruiseDay 2019 – Invitasjon til lag og organisasjonar i Eid

CruiseDay inviterer lag og organisasjonar i Eid til å vere med og skape liv og aktivitet når det er CruiseDay på Nordfjordeid - éin eller fleire gonger i løpet av sommaren 2019. Dette kan både vere ein fin måte å tene pengar på og få vist fram aktiviteten dykkar. Ta kontakt med Eid Frivilligsentral dersom dette høyres spennande ut for ditt lag/organisasjon: Tlf: 41460042, E-post: post@eid.frivilligsentral.no. Klikk deg vidare for meir informasjon.

Bli med på trivelige Elvebøenkafeen

Kvar torsdag i skuleåret sidan 2002, har 9. klassingar ved Eid Ungdomsskule laga til trivelig kafè på Fellesarealet på Elvebøen. Denne vinteren/våren vert det no kafè kvar torsdag (unnateke vinterferien 21. februar) fram til påske. Alle som ønskjer det kan melde seg på og bli med. Velkomne til ein triveleg møteplass på tvers av generasjonane!

FredagsForfattar med Dagfred Berstad

Fredag 1. februar starta vi opp det fjerde året med FredagsForfattar. Og det var Dagfred Berstad frå Ervik på Stadlandet som var dagens forfattar. Han tok oss med på ei spennande reise attende til vikingtida og historia om Ragnvald Raud. Han var også innom kyrkjesoga i Selje, krigshistorie og mykje meir.

Veke 6 - mykje kjekt å glede seg til denne veka!

Det er måndag, og veke nr. 6 i 2019 er godt i gang. Det er mange kjekke aktivitetstilbod du kan vere med på her på Eid Frivilligsentral også denne veka.

2019 © Eid frivilligsentral