Flere dokumenter

Tilskot til frivillig arbeid

Økonomi - pengar til å drive frivillig arbeid anten det er ein frivillig organisasjon, ein aktivitet, eit kulturbygg, tilrettelegging for friluftsaktivitet, møteplassar +++ Vi har funne ein del søkemotorar, nettsider og andre hjelpemiddel på nett som frivillige i Eid kan nytte:

Drift av frivillig organisasjon

Korleis vel ein eit styre? Kven kan søkje momskompensasjon? Korleis motiverer vi frivillige til innsats? Finnes det dømer på korleis kommuner og frivillige organisasjonar kan samarbeide? Frivillighet Norge har gode verkty og tips om dette samla på nett! Klikk på lenka nedanfor og les meir!

Forsking: Frivillighetens grunnfjell

Kvart år kjem det ut spennande forskingsrapportar om norske frivillige og frivillig arbeid i Noreg. Den nyaste har tittelen "Frivillighetens grunnfjell – hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?". Den viser m.a. at dei som gjer mest frivillig arbeid også er dei som donerer mest penger til frivillig arbeid, og det er uavhengig av eldsjela sitt inntektsnivå. Klikk på lenka nedanfor og les meir.

Bli frivillig

Vi ønsker flere frivillige ved sentralen og her kan du melde din interesse.

Partnerskap med Eid kommune

Nedanfor finn du partnerskapsavtalen mellom Eid kommune og Stiftinga Frivilligsentralen i Eid, og Eid kommune si saksutgreiing ved godkjenning av denne avtalen. Avtalen vart godkjend i Eid kommunestyre 28.04.16 og av Styret i Stiftinga Frivilligsentralen i Eid 05.02.16.

Erklæring om teieplikt

Personar som tek oppdrag for Eid Frivilligsentral må ha akseptert erklæring om teieplikt.

Stad foreningportal

2020 © Eid frivilligsentral