Kafé på Elvebøen

Kvar torsdag i skuleåret har 9. klasse på Eid Ungdomsskule kafe på fellesarealet på Elvebøen omsorgsbustader. Kafestart kl. 11.30. Alle som bur på Elvebøen, og tilreisande gjester er velkomne til å melde seg på og vere med.

På Elvebøen lagar elevane til middag og aktivitetar. Dette er svært populært hjå kafèdeltakarane. Det vert laga mykje god mat, det er god prat og mykje moro rundt bordet. Eid Frivilligsentral organiserer rutinene i drifta av kafeen, og stiller med ein vaksen frivillig på kvar kafédag. Skuleåret 2017/2018 laga 9. klassingane heile 355 middagar på Elvebøen.

Har du lyst til å vere frivillig hjelpar? Ta kontakt med Eid Frivilligsentral på tlf. 41460042 eller kom innom oss i Eidsgata 9.

2019 © Eid frivilligsentral